Verwijderen borstprothesen

Soms moeten borstimplantaten verwijderd worden omwille van complicaties (lekkende siliconeprothese, infectie of kapselcontractuur) of esthetische redenen. Indien een nieuwe vergroting met andere prothesen niet verantwoord of niet gewenst is, worden de borsten gelift en verstevigd . Eventueel kan met lipofilling volume aan de borst toegevoegd worden.