Vrije DIEP-flap

Meestal wordt een grote huidellips met onderhuids vetweefsel ter hoogte van de buik gebruikt zonder de onderliggende rechte buikspieren te beschadigen. Het getransplanteerde weefsel krijgt bloedvoorziening via bloedvaatjes die doorheen de spier perforeren (perforatorbloedvaten). Deze vrije DIEP-flap (Deep Inferior Epigastric artery Perforator flap) wordt volledig losgemaakt van de buik. De bloedvaatjes van de flap worden microscopisch gehecht aan de bloedvaten die net langs het borstbeen lopen. Met de getransplanteerde flap wordt een nieuwe borst gemaakt . De buik wordt gesloten zoals bij een buikwandcorrectie.
Indien de reconstructie uitgevoerd wordt tijdens dezelfde operatie als de borstamputatie, spreken we van een primaire of onmiddellijke reconstructie . Hierbij kan de huid van de borst gespaard worden (subcutane mastectomie), waardoor minder littekens zichtbaar zijn.
Indien de reconstructie in een tweede operatie na de borstamputatie wordt uitgevoerd, noemen we dit een secundaire borstreconstructie.
Wanneer beide borsten moeten gereconstrueerd worden, kan dit tijdens één operatie met twee DIEP-flappen gebeuren .