Reconstructie met lichaamseigen weefsel (autologe reconstructie)

Verschillende technieken kunnen aangewend worden. De voorkeur gaat uit naar technieken die zo min mogelijk schade aanrichten ter hoogte van de donorplaats.